İşte FIFA'daki yeni reformlar!

SPORCOPE DIŞ HABERLER – Gündeme uzun zamandır rüşvet ve yolsuzluk skandallarıyla gelen ve oluşan güven kaybını ortadan kaldırmak isteyen FIFA'da çıkış yolu olarak yeni reformların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. FIFA yaptığı açıklamada bu reformların detaylarına dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Oylamaya sunulan bu reform kararı için kullanılan 201 oyun 179'u evet 22'si hayır çıktı ve karar kabul edildi.
İşte FIFA'daki yeni reformlar!
SPORCOPE DIŞ HABERLER – Gündeme uzun zamandır rüşvet ve yolsuzluk skandallarıyla gelen ve oluşan güven kaybını ortadan kaldırmak isteyen FIFA'da çıkış yolu olarak yeni reformların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. FIFA yaptığı açıklamada bu reformların detaylarına dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Oylamaya sunulan bu reform kararı için kullanılan 201 oyun 179'u evet 22'si hayır çıktı ve karar kabul edildi.

Bu reformlar için hazırlanan tanıtımda FIFA'nın eleştirileri dinlediği ve değişime gittiği vurgulandı. Planlanan yeni reformların, FIFA'yı yanlış faaliyetlerden koruması, FIFA'nın işleyişini geliştirmesi, modern, güvenilir ve profesyonel bir organizasyon yaratması isteniyor. Futbol yönetimine tam anlamıyla etki edebilmesi için zamana ihtiyaç olduğu belirtilen bu reformlar, dört ana başlığa ayrılıyor. FIFA bu dört başlığı; yönetim, şeffaflık, hesap verme mecburiyeti ve çeşitlilik olarak tanımladı.

ÜYE SAYISI YÜZDE 50 ARTIYOR

İlk değişiklik FIFA yürütme kurulunda olacak. Şu anda 24 üye ve başkandan oluşan kurul, değişiklik sonrası 36 üye ve başkan formatında bir konseye dönüşüyor. Bu yapı aynı zamanda başkanın hakimiyetini de azaltacak.

36 kişilik konsey;

9 UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği)

7 AFC (Asya Futbol Konfederasyonu)

7 CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu)

5 CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu)

5 CSF (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu)

3 OFC (Okyanusya Futbol Konfederasyonu) üyesinden oluşacak.

FIFA Konseyi üyelerinin, üye konfederasyonların kongreleri içinde ayrı ayrı seçilmesine karar verildi. Fakat seçilen bu üyeler ilk defa bağımsız bir FIFA Teftiş Komitesi tarafından uygunluk kontrolünden geçirilecek ve onay hamlesi halinde konseye girebilecek.

Bir diğer önemli değişiklik ise görev sürelerine limit konularak yapıldı. Yeni kurala göre konsey üyeleri, başkan ve bağımsız komite görevlileri maksimum 4'er yıldan 3 dönem görev alabilecek.

Bugünlerde çok tartışılan finansal konularına da eğilen FIFA, büyük tazminat ödemelerinin açıklanması ve süreçlerin şeffaf ilerletilmesi yönünde karar aldı.

GÜÇLER AYRILIĞI İLKESİ

Açıklamada reformların en önemli parçası olarak belirtilen konu ise güçler ayrılığı oldu. Çıkar çatışmalarının azaltılması ve diğer sektörlerdeki en iyi uygulamaları yansıtması adına, global futbolun politik kararları alan yapı ile organizasyonun ticari operasyonları arasında net sınırların çizileceği belirtildi. Konseyin rolü denetsel ve stratejik olmakla birlikte, FIFA ve global futbolun vizyonunu düzenlemekle de sorumlu olacak.

YENİ BİR KONTROL MEKANİZMASI

Planlanan yeni FIFA Genel Sekreterliği düzeninde ise, Genel Sekreter'in yanında artık yeni bir 'Uygunluktan Sorumlu Başkan" birimi görülüyor ve bu makamda bulunacak kişi, denetlemeden yükümlü kişi konumuna getiriliyor. Başkan konseyin stratejilerini hayata geçirmekten de sorumluyken, Genel Sekreter ise konseye işleyişi raporlamak ile yükümlü olacak. Bağımsız bir hesapları denetleme komitesi ise FIFA Genel Sekreterliğinin bu yapısını sürekli inceleyecek.

TFF'DE DE DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

FIFA bu yönetim şeklini, FIFA Konseyi'nden ve Genel Sekreterliği'nden de öteye, konfederasyonlara ve 209 üye ülke federasyonuna da yayma kararı aldı. Bu karar, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da önemli yetkilere sahip yeni bir denetçinin göreve gelmesi anlamını taşıyor. Konfederasyonlar ve ülkeler, FIFA'nın bu yeni yönetim yapısını ve belirlediği değerlerini uygulamak zorunda olacak. Bu kararla dünya genelinde futboldaki etik değerlerin artırılması hedefleniyor.

Tüm konfederasyonlara ve üye federasyonlara şart koşulacak diğer değişiklikler;

 • Güçler ayrılığı

 • Oyunda dürüstlük

 • Karar mekanizmasında belirgin roller

 • Uyuşmazlık çözümü

 • Bağımsız hesap denetimi

 • Çıkar çatışmalasına hayır

 • Ayrımcılığa sıfır tolerans

 • Devlet müdahalesine hayır

 • Tüm düzenlemelere saygı

 • Temsili demokrasi

 • Dini ve politik konularda tarafsızlık


olarak sıralandı.

FIFA TARAFLAR KOMİTESİ

Bir başka karar da çok sesli bir yapı oluşturma adına alındı. FIFA; futbolculardan, teknik direktörlerden, hakemlerden, liglerden ve kulüplerden oluşan bir ilgili taraflar komitesi kurarak, oyunun içinden gelen insanların da söz sahibi olmasını kararlaştırdı.

Son olarak, insan hakları üzerine de çalışmalarda bulunmayı amaç koyan FIFA, Dünya Kupaları, futbol gelişim projeleri ve reklam anlaşmaları için insan haklarına saygı ve bu hakları korumayı zorunlu hale getirecek kurallar bütününü devreye sokacak.

KADIN FUTBOLUNA DESTEK

Reformlar aynı zamanda oyunda çeşitliliğe ve sorumluluğa daha sıkı bir bağlılık içeriyor. Bir diğer maddede, FIFA ve üye derneklerde yürürlüğe konulacak açık ve kanuni zorunluluklarla birlikte, kadınlara futbol alanında daha büyük destek verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında FIFA'da karar alan yapıda da daha fazla kadın olması amaçlanıyor.

Bu reformlar ile FIFA'nın zaman içinde daha güçlü bir yapıya ulaşmasını ve global futbol camiasının sadakatini kazanmayı hedefliyor. Bu reformlarla modern, güvenilir ve profesyonel bir organizasyon oluşturmak ve dünyanın en popüler sporunun amacına ve ayrıcalığına yönelik bir yapı inşa etmek istiyor.
HABER - Furkan Karasoy