2016 YGS öğrencileri heyecanlı 2016 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2016 YGS 13 Mart 2016'da gerçekleşti. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milyonlarca öğrenci tarihini merak ediyor.
2016 YGS öğrencileri heyecanlı 2016 YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2016 YGS 13 Mart 2016'da gerçekleşti. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milyonlarca öğrenci tarihini merak ediyor.

ÖSYM AÇIKLADI
ÖSYM 2016 YGS sonuçlarını 25 Mart 2016'da açıklayacağını duyurdu.

PEKİ SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar YGS sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, SMS ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

'YÖK PROGRAM ATLASI' İLE NET HESAPLAMA
YÖK Lisans Atlası modülü, 2015 ÖSYS'de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan, devlet ve vakıf üniversitelerindeki 9 bin 556 lisans programını ve yerleşen 471 bin 771 adayın verisini, YÖK Önlisans Atlası modülü ise 10 bin 434 önlisans programı ve 499 bin 440 yerleşen verisini kapsıyor. YGS-LYS Net Sihirbazı modülünde ise adayların en çok merak ettikleri konulardan "hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiği"ne ilişkin bilgiler bulunuyor. 2015 ÖSYS'de merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan lisans-ön lisans programlarına yerleşenlerin YGS veya LYS testlerinde yaptıkları net ortalamaları da modülde yer alıyor

ÖSYM'DEN 'MÜSTERİH OLUN' AÇIKLAMASI
ÖSYM hatalı soru iddialarına karşı açıklama yaptı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "İnceleme sonuçları, YGS sınav sonuçlarının açıklanması ile eş zamanlı olarak internet sayfamızdan adaylara duyurulacaktır. Tüm adaylarımız bu konuda müsterih olsun. 2016 YGS sonuçları 25 Mart 2016 tarihinde açıklanacaktır" ifadesine yer verildi.

MATEMATİK
1) 2016 YGS basın kitapçığı 15. Matematik sorusu fonksiyonlardaki bileşke kuralına aykırı hazırlandığından bilimsel hata içermektedir ve bu hata, öğrencilerin vakit kaybı yaşamasına sebep olmuştur.

I. fofof

II. fogof

III. gofog öncüllerinde verilen bileşke fonksiyonları tanımsızdır.

f(n) = n + 31 fonksiyonu için f(Z) ? Z = Ø dir. (Z tam sayılar kümesini göstermektedir.)

g(n) = n + 61 fonksiyonu için de g(Z) ? Z = Ø dir.

Dolayısıyla fof/ gof / fog bileşke fonksiyonları tanımsızdır. Bilimsel olarak hatalı olan bu sorunun iptal edilmesi gerekir.

2)2016 YGS basın kitapçığı 30. Matematik sorusu anlatım eksikliği olması nedeniyle, öğrencilerden farklı seçeneklerde yönelenler olmuştur.

FİZİK ZÜMRESİ
Genel değerlendirme kapsamında, son dört yıldır sınav formatının ekseni dışına taşmayan, sıradışı soruların olmadığı ve orta düzeyde bir sınav olduğu söylenebilir.

FİZİK BÖLÜMÜNDE HATALI BULUNAN SORULAR
İki Fizik sorusu (7inci ve 9uncu sorular) kesinlikle hatalıdır. 3üncü, 4üncü ve 14üncü sorularda ise bilgi eksikliği ve kavram yanılgıları öğrencilerde zaman kaybına ve motivasyon bozukluğuna neden olmuştur. Aşağıda bu sorularla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

1)2016 YGS basın kitapçığı 3. Fizik sorusunun çözümünün yapılabilmesi için yerçekimi ivmesi "10m/s2" değerinde olduğu belirtilmelidir. Bu değer belirtilmediğinden dolayı öğrenciler bu soruyu çözemez.

2)2016 YGS basın kitapçığı 4. Fizik sorusunda ortalama sürat ve ortalama hız değerleri sorulması gerekirken sadece "sürat ve hız değerleri nelerdir?" diye sorulmuş. Bu durum, öğrencilerin kavram yanılgısına düşmesine neden olmuştur.

3)2016 YGS basın kitapçığı 7. Fizik sorusunda çocukların kütleleri verilmiş olmasına karşın boyutları hakkında bilgi verilmediğinden, sorunun çözümü imkansız hale gelmektedir. Bundan dolayı sorunun iptal edilmesi gerektiği çok açık ve nettir.

4)2016 YGS basın kitapçığı 9. Fizik sorusunda kütleleri, ilk sıcaklıkları ve yapıldıkları maddelerin birbirinden farklı olduğu soru kökünde belirtilmiştir. Bu maddeler arasındaki ısı alışverişinde denge sıcaklığı, ısı sığası büyük olan maddeye daha yakın olacaktır. Ancak soruda hangi maddenin ısı sığasının daha büyük olduğu belirtilmemiştir. Bundan dolayı soru kökünde "kesinlik" ifadesi kullanılması gerekmektedir. "Kesinlik" ifadesi kullanılmadığından soru çözümsüz hale gelmektedir.

5)2016 YGS basın kitapçığı 14. Fizik sorusunda "Işığı oluşturan renklerle ilgili" ifadesi kullanılmış olup, III. öncülde "Bazı ışıkları insan gözü göremez." ifadesi kullanılmıştır. Işık ifadesi her zaman görünür bölgeyi temsil ettiğinden sorunun kökü ile öncül çelişmektedir.

KİMYA ZÜMRESİ
2016 YGS sorularının müfredatı tarayıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir. 2015 YGS ile mukayese edildiğinde sınavın 2015'e göre daha kolay olduğu, çeldirici soruların olmadığı ve bilgi içerikli sorulara ağırlık verildiği belirlenmiştir.

BİYOLOJİ ZÜMRESİ
On üç sorudan on birtanesi temel bilgileri ölçerken, bir soru bilgi analizi ve yorum gücüne dayanmakta, diğer soru ise sadece yorum gücü gerektirmektedir. Bu sınavda soruların yüzde 50'sinden fazlası 9.sınıf müfredatından seçilmiş; bir soru 10.sınıftan, üç soru 11.sınıftan, bir soru ise genel yorum kapsayacak şekilde sorulmuştur. Çeldirici soru yoktur.

TÜRKÇE ZÜMRESİ
Orta zorlukta bir sınav olduğu saptandı. Anlam bilgisi ve dil bilgisi sorularının dağılımı önceki yıllarla aynı olup yalnızca, son 2 yılda sorulmayan "anlatım bozukluğu" konusunda 2 soru sorulmuştur.Geçen yıldan daha kolay bir sınav uygulanmıştır.

TÜRKÇE BÖLÜMÜNDE HATALI TESPİT EDİLEN SORULAR
2016 YGS basın kitapçığındaki Türkçe 12. sorudaki;Parçanın IV nolu cümlesinde "...gelmektedir." sözcüğü eylemsi kabul edilmekte olup, "-mekte" eki anlamca şimdiki zaman anlamı verir, ancak yapıca şimdiki zaman eki değildir. Bu sözcük fiil değil isim sayılmaktadır. Soruda iki tane isim, üç tane fiil vardır. Dolayısıyla; B (II) ve D (IV) doğru yanıtlar olup iki doğru seçenek olması nedeniyle soru hatalıdır."